12345678910

Hangi Konulara ağarlık verelim?
Sonuçlar
Web ofset baskı sistemi

Web Ofset (Rotasyon) Baskı Tekniği 1912 Yılında Casper Herman (Vomag) ilk rotatif makineleri üretmeye başlamıştır. Ofset baskı sisteminin gelişmiş bir şeklidir. Günümüz dünyasında tirajı büyük olan basılı işler için bu sistemden faydalanılır. Bugün baskı sahasında tirajlı işler için sağladığı avantajlar çok fazladır. Web ofsetin (rotasyon baskının) en büyük özelliği BOBİN halinde sarılmış olan kağıda baskı yapma özelliğinde olmasıdır. Baskı sistemi olarak, web ofset makinelerin tabaka halinde baskı yapan düz ofset makinelerinden kağıdı kullanış yönü (tabaka/rulo) hariç pek farkı yoktur.VVeb ofsetin en büyük özelliği hem teknik hem de ticari oluşudur. Ancak, bazı rotasyon uzmanları tabaka ofsetten daha iyi sonuçlandığına inanmaktadır. Boya transferi yapılan kağıt 110-140 dereceden geçerek birden +13 dereceye düşen bir ısıyla inen şoklanmakta ve sonunda kağıt, boyanın ani kuruması neticesinde parlaklık kazanmaktadır. Katlama hunisine gelmeden önce silikon haznesinden kağıt emisyonu silikondan geçmektedir. Dolayısıyla parlama bu noktada + değer kazanmaktadır. Bu makineler muayyen işleri yaptıkları için ve de bu işler için imal edildikleri için işin icabına ve niteliğine göre tertibatlarda ilave edilmektedir. (Örneğin; Katlama, kesme, harmanlama, paketleme, kurutma vb. gibi cihazlar ilave edilmektedir) Web sisteminde her ünite iki kalıp ve iki kauçuk kazandan ibarettir.

Baskı kauçuktan kauçuğa olur. Bobin halindeki kağıt iki kauçuk arasından geçerek bir kauçuk üst, diğer kauçuk alt tarafın baskısını gerçekleştirir. Böylece kağıdın her iki yüzü de basılmış olur. Web ofset mürekkeplerinin en önemli özelliği kurumadır.

Demek ki, sıcakta sabitleşen mürekkep kullanılmalıdır. Bunun için son baskı ile katlama arasında kurumayı sağlamak için fırın veya tüneller kullanılmalıdır. Web ofset (rotasyon) makinelerindeki bazı teknik özellikler Merkezi kumanda sistemi Bir veya birden fazla baskı üniteleri Bobin standı Kağıt gerginliği Kurutucu Soğutucu Katlama Kesme Harmanlama İstenilen adette iş sayımı Her ünite için geçerli olmak üzere bu makinelerde merkezi kumanda sistemi ile makinenin uzaktan kontrolü ve baskı ayarları yapılabilmektedir.

Rotasyon baskı tekniğinde 2 çeşit sistem görmekteyiz.Coldset (Kurutmasız) Heatset (Kurutmalı)Biz şu ana kadar Heatset baskısından bahsettik. Coldset baskı ise sadece 3. Hamur veya 1. Hamur basılabilir gibi üzeri kaplanmamış kâğıtlara baskı yapan (Gazete gibi) kurutma tüneli bulunmayan makinelerde baskı yapılamaz. Bu makinelerin silindir sistemleri genellikle 3 tipte karşımıza çıkar:

Üç silindir sistemi: Her baskı ünitesinde ayrı bir baskı kazanı mevcuttur. Bu makineler kâğıdın bir yüzüne baskı yapar.

Beş silindir sistemi: İki kauçuk kazanın ortasında bir baskı kazanı bulunur. Bu sistemle çift renk ön veya arka baskı yapılır. Ancak kağıt yolu uzatılmış olacağı için artık pek fazla kullanılmamaktadır.

Satelit sistem: Dört kalıp ve kauçuk kazan üniteleri büyük bir baskı kazanı etrafında toplanır. İki ünitenin birleşimi ile dört renk ön-arka baskı yapılmış olur. Bu sistemle çok iyi ayar hassasiyeti sağlan ir. Rotatif Ofset Baskı Makinelerinin

WEB OFSET ÜNİTELERİ
Ofset baskı sisteminin gelişmiş bir şeklidir. Günümüz dünyasında tirajı büyük olan basılı işler için bu sistemden faydalanılır. Bugün baskı sahasında tirajlı işler için sağladığı avantajlar çok fazladır.

• Web ofsetin (rotasyon baskının) en büyük özelliği BOBİN halinde sarılmış olan kağıda baskı yapma olmasıdır.

• Baskı sistemi olarak , web ofset makinelerin tabaka halinde baskı yapan düz ofset makinelerinden kağıdı kullanış yönü (tabaka/rulo) hariç pek farkı yoktur.

• Web ofsetin en büyük özelliği hem teknik hem de ticari oluşudur. Ancak, bazı rotasyon uzmanları tabaka ofsetten daha iyi sonuç alındığına inanmaktadır. Boya transferi yapılan kağıt 110-140 dereceden geçerek birden +13 dereceye düşen bir ısıyla inen şoklanmakta ve sonunda kağıt, boyanın ani kuruması neticesinde parlaklık kazanmaktadır. Katlama hunisine gelmeden önce silikon haznesinden kağıt emisyonu silikondan geçmektedir. Dolayısıyla parlama bu noktada + değer kazanmaktadır.

• Bu makineler muayyen işleri yaptıkları için ve de bu işler için imal edildikleri için işin icabına ve niteliğine göre tertibatlarda ilave edilmektedir. (Örneğin; Katlama, kesme, harmanlama, paketleme, kurutma vb. gibi cihazlar ilave edilmektedir)

• Web sisteminde her ünite iki kalıp ve iki kauçuk kazandan ibarettir. Baskı kauçuktan kauçuğa olur. Bobin halindeki kağıt iki kauçuk arasından geçerek bir kauçuk üst, diğer kauçuk alt tarafın baskısını gerçekleştirir. Böylece kağıdın her iki yüzü de basılmış olur.

• Web ofset mürekkeplerinin en önemli özelliği kurumadır. Demek ki, sıcakta sabitleşen mürekkep kullanılmalıdır. Bunun için son baskı ile katlama arasında kurumayı sağlamak için fırın veya tüneller kullanılmalıdır.

Web ofset (rotasyon) makinelerindeki bazı teknik özellikler

• Merkezi kumanda sistemi
• Bir veya birden fazla baskı üniteleri
• Bobin standı
• Kağıt gerginliği
• Kurutucu
• Soğutucu
• Katlama
• Kesme
• Harmanlama
• İstenilen adette iş sayımı

Bobin standı: Makinenin cins ve kapasitesine göre tek , çift veya üç bobin kapasitelidir. Bobinin biri biterken, diğeri otomatik olarak boşalan bobine yapıştırılarak bağlanır. Bunun için makinenin durdurulmasına gerek yoktur. Bu ünite sayesinde zamandan tasarruf edilir ve işler aksamadan devam eder.

Gergi ünitesi: Kâğıt gerekli gerginliği birçok merdane arasında geçerken kazanır ve standart gerginliği sağlar. Hassas ve ayarlı baskı için çok önemli olan bu ünitenin bir başka ödevi ise , kağıdın tam ortadan akmasın ı sağlar.

Baskı üniteleri: İki yan duvarın iç kısmına yerleştirilmiş olan kalıp ve kauçuk kazanları ve bunlara bağlı mürekkep – su merdane topluluklarından oluşur. Bazı baskı üniteleri dikey bir kibrit kutusu biçiminde olurken bazıları köprü şeklindedir, her bir ünite asgari iki, azami dört renk baskı yapar. Bu makinelerde baskı ünitelerinden birçoğu yan yana dizilidir ve gergi ünitesinden gelen kağıtlar sıra ile bu baskı ünitelerinde ön ve arka yüzleri basılarak geçerler. Kauçuklar, kazana iki kenarından gerilerek takı I ir. Böylece yüksek hızda dönen kauçuk kazanı düzgün baskı yapar. Kauçuk kazanlar, kızaklar üzerinde hareket ederler.

Mürekkep üniteleri: Birkaç sentetik kaplama çelik vargel ve bir o kadar da kauçuk vargel, boyanın ezilmesini sağlarlar. Bunların çapları değişiktir. Çelik vargellerin içindeki soğutucular. mürekkep ünitesindeki ısınmayı önler. Aksi halde çok hızlı dönen silindirler aşırı derecede ısındığı için, çabuk kuruma özelliğinde olan mürekkep, merdane üzerinde kuruyabilir. Kalıp ile temas halindeki verici mürekkep merdaneleri iki veya üç adettir. Bu merdanelerin çapları değişiktir.Hassas ayarları el ile yapılır.. Kalıba temas ettirilmesi veya kalıptan çekilmesi merkezi kumanda tablasından otomatik veya hidrolik olarak yapılır. Mürekkep haznesi içindeki ana verici silindirin hızı ayarlanabilir Burada mürekkebi alarak vargellere veren mürekkep silindiri bu işi ileri-geri hareket edererek yapmaz. Çünkü bu tür taşıma tabaka ofsete ait bir sistemdir ve hızı düşürdüğü için baskı hızı yüksek olan web ofsete uygumdur. Bu bakımdan ana verici silindirle, mürekkep taşıyıcı silindir, vargeller ve diğer merdaneler birbiriyle bitişik olarak çalışırlar

Kurutma üniteleri: Baskıdan çıkan kâğıt kurutma ünitesinden, kuruyarak geçer. Kurutma, çeşitli usullerle yapılır.

a) Gaz alevi ile kurutma ( en iyi sonucu verir)
b) Sıcak hava ile kurutma
c) Gaz alevi-sıcak hava sirkülasyonu ile kurutma
d) Ultraviyole ışınları-Gaz alevi ile kurutma e)Ultraviyole ışınları ile kurutma

Kağıdın fırından geçişi makinenin baskı sürati kadar çabuk olur. Aksi halde kağıt fırında kavrulur. Kurutma ünitesinde kuruyan boya sertleşir, parlaklık kazanır. Böylelikle kağıdın katlama ünitesinde katlanması kolaylaşmış olur Kurutma ünitesi iyi cins ve komple teşkilatlı web ofset makinelerinde bulunur. Basit makinelerde basılan gazete kağıtlarında boyanın kuruması, yalnızca boyanın kağıt içinde derinlemesine yayılması ile ve havanın yardımı ile olur. Kurutma fırınından çıkan kağıt bir grup soğutma silindirinden geçerek normal ısıya kavuşur. Silindirler geniş çaplıdır ve içlerinden soğuk su geçerek silindir yüzeylerini soğuturlar.

Soğutucu silindir: Kurutma ünitesinden çıkan kağıt bir grup soğutma silindirlerinden geçerek normal ısıya kavuşur. Silindirler geniş çaplıdır. İçlerinden soğuk su geçerek silindir yüzeyini soğuturlar.

Katlama ve kesim ünitesi: Soğutucu silindirden geçen kağıt bir dizi silindir arasından daha geçerek tam merkeze gelecek şekilde yönlendirilir ve atlama ünitesinde diğer rulolarla birleşir, katlanır, kesilir ve istif asansörü yardımı ile pakete gönderilir. Katlama ünitesi kendine göre özellikleri olan, web ofsetle entegre çalışan, bir, iki, üç, dört kata kadar katlama yapabilen üniteler mevcuttur. Daha sonrakiler ise cep biçimindedir.

Her ünite için geçerli olmak üzere bu makinelerde merkezi kumanda sistemi ile makinenin uzaktan kontrolü ve baskı ayarları yapılabilmektedir. Rotasyon baskı tekniğinde çeşit sistem görmekteyiz.

Coldset (Kurutmasız) Heatset (Kurutmalı)

Biz şu ana kadar Heatset baskısından bahsettik. Coldset baskı ise sadece 3. Hamur veya 1. Hamur basılabilir gibi üzeri kaplanmamış kağıtlara baskı yapan (Gazete gibi) kurutma tüneli bulunmayan makinelerde baskı yapılmaz.

Facebook' ta paylaş!

2 Yorum yapılmış

sayın yetkili ;

Web ofset insert bastıracağım 20000 adet

1 Forma
16 sayfa A4 tüm sayfalar CMYK trigromi
Sırrtan Tutkallı Amerikan
Günlü

GSM : 0536 744 41 28

sayın yetkili,web ofset baskı yaptıracağız ;aylık düzenli olarak,50.000 Adet A4 ,32 sayfalık çalışma yapacağız,fiyatlarımız ne olur,…

ahmet özcanbaz